Życiorys


Lat 54 (ur. 21.04.1960). Matura 1978r. - II LO im. H. Modrzejewskiej w Poznaniu. Studia - Akademia Medyczna w Poznaniu - 1978 – 1984, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) – dyplom – 2009 r. Praca zawodowa: staż podyplomowy - ZOZ Trzcianka - 1984 - 1985; Oddział Neurochirurgii Szpitala Kolejowego w Puszczykowie - 1985 - 1989; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu od 1990 – 2009. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu – 2009 i nadal (kierownik Oddziału Neurochirurgii). Od 1991 roku pracownik naukowo - dydaktyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, do 2009 r. na stanowisku adiunkta Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Specjalizacja w zakresie neurochirurgii – I00 - 1988, w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii – II - 1992. Doktorat - 1998 rozprawa doktorska pt: "Metody prognostyczne w ocenie urazowego uszkodzenia splotu ramiennego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego". Członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (w poprzedniej i obecnej kadencji Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego), założyciel i vice Przewodniczący pierwszej kadencji Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej PTNCh, członek Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, członek Cornell University Salzburg Seminars Allumns; stypendysta Rządu Francuskiego - Oddział Neurochirurgii Sainte Anne Hopital, Paryż (1994-1995).
Członek Senatu Akademii Medycznej oraz Rady Wydziału Lekarskiego w kadencji 1981 - 1983 z ramienia NZS, członek Rady Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej w Poznaniu w dwóch kadencjach. Członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w trzech kadencjach. Delegat na Okręgowy oraz Krajowy Zjazd Lekarzy. Przewodniczący Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu do roku 2009.
Działalność społeczno - polityczna: 1980 - założyciel oraz Przewodniczący Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1981 - 1984); członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej NZS (1982 - 1988); członek "podziemnej "Solidarności" (1984 - 1989); drukarz "Biuletynu Wojennego" (1985 - 1987); założyciel i Prezes "Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Cierpiącym z Powodu Zanieczyszczenia Środowiska" (1990), założyciel i Sekretarz Zarządu "Fundacji Na Rzecz Neurochirurgii im. Prof. F. Tokarza" (1993); założyciel i członek Rady "Stowarzyszenie Klub NZS 80" (2006). Członek Kongresu Liberalno - Demokratycznego (1991 - 1994); założyciel i członek Unii Wolności (1994 - 2001), członek Platformy Obywatelskiej (2001 - 2011) - przewodniczący Koła Grunwald PO (od powstania do roku 2010), członek Zarządu Miejskiego Platformy Obywatelskiej (od powstania do roku 2010), przewodniczący Zarządu Poznańskiego Powiatu Grodzkiego Platformy Obywatelskiej w latach 2004 - 2006. Radny Rady Miasta Poznania 2006 – 2010. Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (2010). Odznaczony „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. W 2010 roku wybrany do Rady Miasta Poznania z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Grobelnego na kadencję 2010 – 2014. Od 2011 roku członek Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Wyróżniony tytułem „Menadżer najwyższej jakości w medycynie” oraz „Lekarz godny polecenia”.

Poznań, 17.09.2014 r.

© S.Smól 2014